Zákony a vyhlášky

Vyhláška 34/2016 Sb.

31.01.2016 00:34
34 VYHLÁŠKA ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2015 Sb., k provedení § 44 odst. 3, §...

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

07.09.2010 21:20
Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) odkaz na celou vyhlášku: www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=193

VYHLÁŠKA č. 356/2002 Sb.

07.07.2010 21:23
VYHLÁŠKA č. 356/2002 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 11.července 2002 kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem...

Zákon č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a související předpisy

11.06.2010 17:10
Zákon č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a související předpisy h3 {text-align:center; font-weight: bold; font-size: 15pt; text-decoration: underline;} h4 {text-align:center; font-weight: bold; font-size: 13pt;} .center {text-align:center;} h4.hlava {text-align:center;} h5...

Nařízení vlády č. 352/2002 Sb.

05.04.2009 07:27
Nařízení vlády č. 352/2002 Sb. stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Při kontrole spalinových cest prováděnou při měření emisí, nebo samostatně je nutno posuzovat spalinovou cestu i z hlediska dalších předpisů a těmi jsou...