Vložkování komínů na všechny druhy paliv                 

Vyvložkování komínového průduchu je nejrychlejší způsob, jak vyřešit problém s pronikáním spalin do bytových prostor, prosakováním kondenzátu, dehtu skrz zdivo, když původní komínová vložka odsloužila, nebo když komínový průduch neodpovídá platným předpisům atp.

Provádíme vložkování komínových průduchů pevnou nebo flexibilní(ohebnou) nerezovou komínovou vložkou včetně napojení spotřebičů na komínový průduch.

Dále provádíme montáže komínů pro plynové přetlakové spotřebiče (turbo a kondenzační kotle) 

Vše viz. fotogalerie

Vždy přizpůsobíme novou spalinovou cestu danému spotřebiči paliv a propočítanou programem "KOMÍN"

Nabízíme širokou variabilitu komínových vložek, vyrobení atypických komponentů

Používáme výhradně jen certifikované materiály dle platných norem.

             

flexivlozka