Frézování komínu (zvětšení) před vložkováním

Frézování se používá tam, kde je potřeba stávající komínový průduch zvětšit na větší průměr:

  • protože to vyžaduje připojovaný spotřebič – např. krb, kotel, plynový kotel většího výkonu

  • protože se projevuje netěsnost komínového zdiva a je potřeba komín vyvložkovat vložkou alespoň původního průměru
  • protože komín má nízkou účinnou výšku 

  • protože je komín zadehtovaný

 

Frézování komínů je rychlejší a levnější

Frézování komínů je rychlejší a levnější, než zbourání stávajícího komínového tělesa a postavení nového. Navíc, při použití vhodných materiálů pro vložkování získá zákazník stejnou záruku, jako u nového komínu. Frézování jednoho průduchu včetně vyvložkování, trvá ve většině případů 1 den a prakticky neomezuje provoz objektu.

Cena kompletní úpravy včetně vložkování dosahuje 25 - 40% nákladů na zbourání stávajícího a postavení nového kom. tělesa a nevyžaduje složitou administrativu, jako je stavební řízení.

 

Požadavky na zajištění pracoviště pro frézování komínů

  • komín musí být průchozí

  • musí být zajištěn přístup ke komínu shora

  • všechny místnosti v domě, jimiž prochází frézované komínové těleso musí být po dobu frézování přístupné

  • komín nesmí být lomený v úhlech větších než 15 stupňů (při větších úhlech je nutno v místě zlomu vybourat montážní otvor - zajistí naše firma)

  • zákazník bere na vědomí, že při práci se může uvnitř objektu prášit a objekt podle toho zajistí

Princip frézování

Hydraulické čerpadlo roztáčí rotor frézy v komínovém průduchu do vysokých otáček. Na obvodu rotoru jsou upevněny řetízky z vysoce tvrzené oceli. Tyto řetízky odstředivou silou narážejí do komínového zdiva a drtí je postupně na jemný prach. Délkou řetízků se nastavuje výsledný průměr komínového průduchu. Tato metoda je velmi šetrná a je s úspěchem používána i na dožilém komínovém zdivu bez nebezpečí posunu jednotlivých cihel a podobně.

FRÉZOVÁNÍ DEHTU Z KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU OHEBNOU HŘÍDELÍ

 
 
Frézování dehtu z komínu je obdoba frézování komínu před vložkováním, tím se průměr průduchu zvětšuje, narozdíl od frézování dehtu. Frézování dehtu zachovává stále stejný průměr komínového průduchu a kopíruje jeho stěny až do jeho vyčištění. Doba a cena se odvíjí od složitosti a usazenin v komíně. Cenu zodpoví kominík, který k vám přijede.       
 
Před frézováním
 
 
Po odfrézování