Čištění komínů

 

 V současné době se vzhledem k rostoucím cenám energií se spousta lidí vrací ke klasickému vytápění pevnými palivy, buď v kotlích ústředního topení, nebo i ke klasickému vytápění pomocí krbových kamen nebo krbových vložek. Vzhledem k tomu, že mnoho uživatelů nedodržuje požadovanou kvalitu paliva pro danný spotřebič a dále pak nedodržuje důsledně pokyny výrobce spotřebiče na jeho obsluhu, dochází k tomu, že spalováním paliva s vyšší vlhkostí (zvláště u dřeva) dochází v komínovém průduchu ke kondenzaci spalin, což má za následek vznik dehtu, který se usazuje z vnitřní strany komínového průduchu a postupně ho zanáší. Při intenzivním topení může dojít k jejich samovolnému vznícení a jejich vyhoření. Při tomto procesu dochází uvnitř komínového průduchu k teplotám pohybujícím se v rozmezí 900 až 1 200°C. U klasicky stavěných komínů z plné pálené cihly (tzv. jednovrstvých), které nejsou opatřeny komínovou vložkou, dilatačně oddělenou od komínového zdiva, může dojít v důsledku velkého rozdílu teplot mezi vnitřním povrchem komínu a vnějším pláštěm k tak velkému pnutí materiálu, že dojde až k prasknutí komínového pláště a k následnému požáru, případně otravě oxidem uhelnatým a nadýchaní splodin. V lepším případě může dojít k prosakávání dehtů přes komínové zdivo a omítku do obytných prostor a v důsledku toho k zápachu v obytných prostorách. Sanace takto postiženého komínového zdiva je velmi problematická a nákladná. Proto ve vlastním zájmu by měli všichni uživatelé dodržovat pravidelnou kontrolu svých komínů  v souladu s vyhláškou č.34/2016 Sb. a upravenou v současné ČSN 734201/2010.

Těmito pravidelnými kontrolami, můžete předejít případným nevratným škodám na majetku a ztrátách na životech. Doporučujeme zkombinovat pravidelné kontroly a čištění s případnou sanací komína (ať už pomocí frézování, nebo otevřením po celé stavební výši) s následným vyvložkováním komínovými vložkami v souladu s ČSN 734201/2010


Provádíme revize komínových průduchů, které jsou využívány pro odvod spalin u spotřebičů (tzv. revize spalinové cesty)